Mes solidarizuojamės su Europos Sąjungos, pasaulio, Lietuvos parama karo baisumus išgyvenančiai Ukrainos valstybei ir tautai.

Informuojame, kad visą reikalingą informaciją apie ES pagalbą Ukrainai lietuvių, kitomis ES kalbomis, rusų bei ukrainiečių galite rasti čia:

https://bit.ly/345dm9c

Būkime išvien!